Testa din stresspåverkan

 

Är din stressnivå för hög?


För att kolla av om man är i riskzonen för UMS (utmattningssyndrom) brukar man börja med att svara på 9 frågor från KEDS, Karolinska Exhaustion Disorder Scale, i följande 9 kategorier:


 • Koncentration
 • Minne
 • Kroppslig uttröttbarhet
 • Uthållighet
 • Återhämtning
 • Sömn
 • Överkänslighet för sinnesintryck
 • Upplevelsen av krav
 • Nivån av irritation & ilska.


Avsikten med denna självskattning är att ge en bild av ditt nuvarande tillstånd.


Vi vill att du försöker gradera hur du mått de senaste två veckorna.
Självskattningen innehåller en rad olika påståenden om hur du kan må i olika avseenden med en skala på 0-6.


Påståendena uttrycker olika grader av obehag, från inget obehag (0) till maximalt obehag (6).
Besvara nedan påstående med hur väl det stämmer in på dina senaste 2 veckor.
Ta papper och penna och skriv ner den siffra som stämmer bäst in på dig vid varje fråga.
Den som sammanlagt får över 18 poäng på de nio frågorna i testet kan vara i riskzonen för utmattningssyndrom.


Fråga 1.
Här ber vi dig ta ställning till din förmåga att hålla tankarna samlade och koncentrera dig. Tänk igenom hur du fungerar vid olika sysslor som kräver olika grad av koncentrationsförmåga, t ex läsning av komplicerad text, lätt tidningstext och TV-tittande.


 • Jag har inte svårt att koncentrera mig utan läser, tittar på TV och för samtal som vanligt. (0 poäng)
 • Jag har ibland svårt att hålla tankarna samlade på sådant som normalt skulle fånga min uppmärksamhet. (2 poäng)
 • Jag har ofta svårt att koncentrera mig. (4 poäng)
 • Jag kan överhuvudtaget inte koncentrera mig på någonting. (6 poäng)


Fråga 2.
Här ber vi dig beskriva din förmåga att komma ihåg saker. Tänk efter om du har svårt att komma ihåg namn, datum eller vardagliga ärenden.


 • Jag kommer ihåg namn, datum och ärenden jag ska göra. (0 poäng)
 • Det händer att jag glömmer bort sådant som inte är så viktigt men om jag skärper mig minns jag för det mesta.2 poäng)
 • Jag glömmer ofta bort möten eller namnen på personer som jag känner mycket väl. (4 poäng)
 • Jag glömmer dagligen bort betydelsefulla saker eller saker som jag skulle gjort. (6 poäng)


Fråga 3.
Frågan gäller hur du har det med din fysiska ork. Känner du dig t.ex. mer fysiskt trött än vanligt efter vardagliga sysslor eller någon form av kroppsansträngning?


 • Jag känner mig som vanligt och utför fysiska aktiviteter som ingår i vardagen eller tränar som jag brukar. (0 poäng)
 • Jag känner att fysiska ansträngningar är mer tröttande än normalt men rör mig ändå som vanligt i det avseendet. (2 poäng)
 • Jag har svårt att orka med kroppsansträngning. Det fungerar så länge jag rör mig i normal takt men jag klarar inte att öka takten utan att bli darrig och andfådd. (4 poäng)
 • Jag känner mig mycket svag och orkar inte ens att röra mig kortare sträckor. (6 poäng)


Fråga 4.
Här vill vi att du tänker efter hur din uthållighet är och om du blir lättare psykiskt trött än vanligt i olika vardagliga situationer.


 • Jag har lika mycket energi som vanligt. Jag har inga särskilda svårigheter att genomföra mina vardagliga sysslor. (0 poäng)
 • Jag klarar av att genomföra vardagliga sysslor men det går åt mer energi och jag blir fortare trött än vanligt. Jag behöver ta pauser oftare än vanligt. (2 poäng)
 • Jag blir onormalt trött av att försöka utföra mina vardagssysslor och umgänge med andra människor tröttar ut mig. (4 poäng)
 • Jag orkar inte göra någonting. (6 poäng)


Fråga 5.
Här ber vi dig beskriva hur väl och hur snabbt du återhämtar dig psykiskt och fysiskt när du har blivit uttröttad.


 • Jag behöver inte vila under dagen. (0 poäng)
 • Jag blir trött under dagen men det räcker med en liten paus för att jag ska återhämta mig. (2 poäng)
 • Jag blir trött under dagen och behöver långa pauser för att bli piggare. (4 poäng)
 • Det spelar ingen roll hur mycket jag vilar, det är som om jag inte kan ladda om mina batterier. (6 poäng)


Fråga 6.
Här ber vi dig beskriva hur du sover. Tänk efter hur god sömnen varit och/eller om du känt dig utsövd under de senaste två veckorna. Bedömningen skall avse hur du faktiskt sovit, oavsett om du tagit sömnmedel eller ej.


 • Jag sover gott och tillräckligt länge för mina behov och känner mig för det mesta utvilad när jag vaknar. (0 poäng)
 • Ibland sover jag oroligare eller vaknar under natten och har svårt att somna om. Det händer att jag inte känner mig utsövd efter en natts sömn. (2 poäng)
 • Jag sover ofta oroligt eller vaknar under natten och har svårt att somna om. Det händer ofta att jag inte känner mig utsövd efter en natts sömn. (4 poäng)
 • Jag sover oroligt eller vaknar varje natt och har svårigheter att somna om. Jag känner mig aldrig utvilad eller utsövd när jag vaknar. (6 poäng)


Fråga 7.
Frågan gäller om du tycker att något eller några av dina sinnen blivit mer känsliga för intryck. T.ex. ljud, ljus, dofter eller beröring.


 • Jag tycker inte att mina sinnen är känsligare än vanligt. (0 poäng)
 • Det händer att ljud, ljus eller andra sinnesintryck känns obehagliga. (2 poäng)
 • Jag upplever ofta ljud, ljus eller andra sinnesintryck som störande eller obehagliga. (4 poäng)
 • Ljud, ljus eller andra sinnesintryck stör mig så mycket att jag drar mig undan för att mina sinnen ska få vila. (6 poäng)


Fråga 8.
Här ber vi dig ta ställning till hur du reagerar på krav som du upplever ställs på dig i vardagen. Kraven kan komma från omgivningen eller dig själv.


 • Jag gör det jag ska eller vill göra utan att uppleva det som särskilt krävande eller besvärligt. (0 poäng)
 • Vardagliga situationer som jag tidigare hanterat utan särskilda problem kan ibland kännas krävande och orsaka obehag eller få mig att bli lättare stressad än vanligt. (2 poäng)
 • Situationer som jag tidigare hanterat utan problem känns nu ofta krävande och orsakar ett starkt obehag eller en stark stress. (4 poäng)
 • Det mesta känns krävande och jag klarar inte av att hantera det överhuvudtaget. (6 poäng)


Fråga 9.
Frågan gäller hur lättirriterad eller arg du känner dig inombords oavsett om du visat något utåt eller ej. Tänk särskilt efter hur lättväckt din irritation varit "kort stubin", i förhållande till vad som utlöst den, och på hur ofta och hur intensivt du känt dig arg eller irriterad. Om du överhuvudtaget inte kan känna några sådana känslor, skall du skriva upp 0 poäng.


 • Jag känner mig inte särskilt lättirriterad.
 (0 poäng)
 • Jag känner mig mer otålig eller lättirriterad än vanligt men det går också snabbt över. (2 poäng)
 • Jag blir lättare arg eller provocerad än vanligt. Ibland förlorar jag fattningen på ett sätt som inte är normalt för mig. (4 poäng)
 • Jag känner mig ofta alldeles rasande invärtes och måste anstränga mig till det yttersta för att behärska mig. (6 poäng)


Du kan nu räkna ihop dina poäng så att du kan sammanställa ditt poängvärde.
Observera att detta inte är att likställa med men diagnos utan är ett ett verktyg för att göra dig uppmärksam på ett riskbeteende. Den som får över 18 poäng kan vara i riskzonen för alternativt vara drabbad av utmattningssyndrom. Någon finare uppdelning av antalet poäng har forskarna inte gjort men vi har ändå delat in den i riskkategorier.


Med utmattningssyndrom är det viktigt att vara observant på riskbeteende och så tidigt som möjligt börja ta små steg mot ett förändrat levnadssätt.


Om du svarat endast 0 poängssvar:
Ditt resultat på 0 poäng är under gränsvärdet för att ligga i riskzonen för utmattningssyndrom. Om du gjort testet för att du upplever att du ändå lider av ohälsa kan det ändå vara bra att kontakta din vårdcentral eller en samtalsterapeut för stöd.


Om du fått svar som summeras mellan 0-18
Enligt dina svar har du inte så många symptom på utmattning och du ligger under den gräns som brukar anges som riskzon för utmattningssyndrom. Det kan dock vara så att det finns stressfaktorer i ditt liv eller andra symptom som besvärar. Om du är orolig över dina symptom så kan det vara bra att prata med någon, till exempel genom att i första hand söka kontakt på vårdcentralen för att utreda dina symptom och sen boka en tid hos vår utmattningsterapeut för eventuell stresshantering.


Om du fått svar som tillsammans summerar mellan 18 och 36
Ditt resultat på KEDS visar att du verkar kämpa en hel del med symptom som är vanliga vid utmattningssyndrom.
Har dina besvär pågått en längre tid så bör du ta dessa symtom på allvar. Vi rekommenderar därför att du först kontaktar din vårdcentral för en utredning och sen bokar en tid hos vår utmattningsterapeut för stöd och hjälp.


Om dina svar summeras till 36 och uppåt.
Dina svar på KEDS ger en bild av en tillvaro som till stor del hämmas av symptom som är vanliga vid utmattningssyndrom.

Symptomen kan också hänga samman med andra livsomständigheter, men oavsett bör du få någon form av hjälp så snart som möjligt. Vi rekommenderat att du snarast kontaktar din vårdcentral för utredning. När du känner dig redo är du välkommen till vår utmattningsterapeut.