Utmattningsterapi

Utmattningssamtal
Boka tid för kostnadsfritt inledande samtal 30 min


Efterföljande terapisamtal
400 kr/45 min
600kr/60 min


Anhörigsamtal
Även du som anhörig går igenom en stor förändring. Det är viktigt att även dina tankar och känslor får ventileras. Du kan även få tips och råd på hur du kan stötta och hjälpa. Som anhörig har du samma samtalskostnad som UMS-klienter.


Betalning sker på plats när du har din bokade tid via swish eller faktura.
Vid bokning av terapisamtal vid utmattning gäller ej vår 20%-rabatt för sjukskrivning då rabatten redan är dragen.


Vid utmattning pratas det om olika faser. 

  • Riskfasen - Den tid som leder in i utmattning. 
  • Akuta fasen -Det tid då kroppen stängt ner och behöver anpassning.
  • Återhämtningsfasen - Den tid jag behöver för att lära känna mitt nya jag.


Hos oss på Psykologik arbetar vi med en metod där dina behov och din situation tas på allvar. Det handlar om att återknyta kontakten med sig själv för att förstå och tillgodose de känslomässiga och fysiska behov som förbisetts. Vi hjälper i både Riskfas, Akut fas och Återhämtningsfas eftersom vår terapiform är individanpassad. 

I den akuta fasen är det viktigt att stanna i ro, minska på intryck, endast hantera minimalt antal händelser per dag. Ta gärna hjälp av en anhörig för att ta kontakt. 

Våra klienters väg till utmattning är lika olika som våra klienter. Alla har sin egen unika anledning till varför just jag blivit utmattad. Vi arbetar individuellt med varje person och möter det som behövs. Syftet är att återknyta kontakten med kropp och sinne där vi tryggas i mötet med oss själva. För att göra det använder vi oss av djupavslappning, samtal och kroppsterapi i den takt som behövs.


Är du osäker på om du har Utmattningssyndrom eller är i risk pga för hög stresspåverkan?
Gör vårt snabbtest och kontakta sen din läkare för ett utlåtande.
Om du redan vet att du behöver stöd, kontakta oss via formuläret nedan.


Utmattad?