Parterapi

Parterapi
1200 kr / 60 min

När ni väljer en parterapeut kan det vara viktigt att ni båda får vara med att välja vem ni vill gå till.
Hos oss på Psykologik arbetar vi med perspektiv och kommunikationsutveckling i första hand vilket i stora drag handlar om att tolka om och utforska vad som ligger bakom eventuella konflikter eller missförstånd.
Anledningen till att söka stöd hos en terapeut kan vara olika. Det kan handla om allt från att vilja mötas och komma närmre varandra till större meningsskiljaktigheter och konflikter.
Syftet i våra samtal är alltid att skapa förståelse, vidga perspektiv, mjuka upp kommunikationen och minska antalet gräl.