Privat Företagshälsa


Chefs- eller medarbetarcoching

Har du svårt att sortera eller prioritera arbetsuppgifter? Svårt att balansera jobb och privatliv? Eller känner du att du inte riktigt når dina mål?

När man älskar sitt jobb eller känner ansvar för sin uppgift kan det ibland bli att jobb och privatliv smälter samman. Tanken på jobb tar över och fritiden blir inte den återhämtning det behöver vara. För att underlätta din arbetsdag kan du ta hjälp av vår EMCC Cert. Coach & Executive Coach för att skapa den där förändringen som just du behöver!


Hur mår gruppen?

Grundstenar Psykologik erbjuder även stöd till företag som upplever att sjukskrivningar, tillbud och olyckor, konflikter eller uppsägningar ökat eller att arbetsnivån och motivationen sjunkit.

Ofta är dessa händelser tecken på att stressnivån på arbetsplatsen är för hög men det finns bra verktyg för att skapa en hållbar och hälsosam arbetsplats igen.
Prata gärna med oss om hur vi kan hjälpa er att nå tillbaks till önskat läge igen. 


Vi erbjuder bland annat

  • stresshantering
  • förutsättningar för en hälsosam arbetsplats
  • chefsstöd
  • medarbetarstöd
  • föreläsningar
  • workshops

Läs gärna mer under flikerna för medarbetarcoaching och stresshantering. Det här är en inblick i våra områden. Vi skapar alltid det underlag som just din arbetsplats behöver. Hör gärna av dig så kan vi tillsammans titta på hur vi kan hjälpa er.

Är du chef och orolig för dina anställda? Hör av dig!

Är du anställd och vill lämna ett anonymt tips så hör vi gärna av oss till din arbetsplats!