Stresshantering på arbetsplatsen


"En frisk arbetsplats har balans mellan det som krävs och de resurser som står till buds för arbetet. Höga krav behöver inte vara skadliga men de behöver balanseras med resurser. Att ha högre krav än resurser för arbetet leder till hög arbetsbelastning och stress hos de som ska utföra arbetet."

(Arbetsmiljöverket 2020 s. 1)


På en arbetsplats som inte mår bra finns ofta följande indikationer:

  • omfattande övertid, mertid etc.
  • hög arbetsintensitet, högt arbetstempo under långa perioder.
  • arbetstagare tar sällan/aldrig ut raster/får inte återhämtning.
  • stressrelaterade resultat från medarbetarenkäter
  • tillbud och felhandlingar
  • försämrat arbetsresultat, arbetet försenas i tid
  • hög personalomsättning
  • stressrelaterade besvär, arbetsskador och sjukfrånvaro

(Arbetsmiljöverket 2020 s. 1)


Upplever du att din arbetsplats inte ger tillräckligt utrymme för att ge medarbetarna återhämtning och stöd i arbetet genom tillräckliga resurser så kan vi gärna komma ut till er och stötta upp i ert arbete. Vi erbjuder både chefsstöd, coaching, stresshantering och flera andra förberedande och återställande insatser för att skapa bra arbetsförhållande åt alla. 

Är någon redan sjukskriven pga utmattning så hjälper vi till. Vi stöttar på individnivå så att du som arbetsgivare kan ge de bästa av förutsättningar. Vår utmattningsterapeut är specialiserad på området. Du som arbetsgivare kan stötta genom att erbjuda samtal genom oss. 

En frisk arbetsplats är en lönsam arbetsplats!


Om du är chef och orolig för din personal, vill du tipsa din chef - ta kontakt med oss.